วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดคลังความรู้รถยนต์ไฟฟ้า”

สมาคมประกันวินาศภัย โดย คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดคลังความรู้รถยนต์ไฟฟ้า” ให้กับกรรมการและคณะทำงานในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่การรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่สะท้อนความเสี่ยงภัยที่แท้จริง และเพื่อให้การจัดการสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิลยูพีอีวี จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้