วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีงานประกันภัยข้าวนาปี

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย และทีมงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่องานประกันภัยข้าวนาปี หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ไทยคม
จำกัด (มหาชน) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อเร็ว ๆ นี้