วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ทิพยฯ โชว์กำไรทุบสถิติกระจุย

12 มีนาคม 2557 ทั่วไป

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 1,154.63 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.85 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 264.63 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นกว่า 890.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วน 336.32%

          ขณะที่ฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นปี 2556 มีสินทรัพย์รวม 74,450.95 ล้านบาท หนี้สินรวม 69,886.98 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,563.97 ล้านบาท

          จากเบี้ยประกันภัยรับรวมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรจากการรับประกันภัย 1,149.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,552.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น 385.35% เนื่องจากปี 2556 ไม่มีผลกระทบจากค่าสินไหมของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้ประมาณการค่าสินไหมดังกล่าวในงบการเงิน ปี 2555 จำนวน 1,148.64 ล้านบาท

          นายสมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ผลงานในปีที่ผ่านมาขยายตัวต่ำกว่าเป้าเล็กน้อย คือขยายตัว 12.24% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15% แต่ยังสูงกว่าอัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยที่อยู่ประมาณ 8-9% สืบเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่รัฐบาลชะลอออกไป

          สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2557 นายสมพร กล่าวว่า ทิพยประกันภัยตั้งเป้าอัตราการขยายตัวเบี้ยประกันภัยรับไว้ที่ 15% โดยยังคงยึดกลยุทธ์เน้นขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งธนาคารและสถาบันการเงิน ในการเพิ่มลูกค้ารายย่อย Bancassurance เพิ่มมากขึ้น

          พร้อมกันนี้ ประมาณไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่อาคารแห่งใหม่บนถนนพระราม 3 ซึ่งเป็นอาคาร 25 ชั้น มีความทันสมัยทั้งระบบและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถรองรับการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก

 

ที่มา http://www.banmuang.co.th/ พุธที่ 12 มีนาคม 2557