วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

จับมือเวทีไทขายประกัน 200

29 เมษายน 2557 ทั่วไป

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันจัดทำกรมธรรม์ “ประกันภัย 200” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานเบี้ยประกันภัยราคาถูก 200 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 100,000 บาท มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน หาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ และซื้อที่ไหนความคุ้มครองเท่ากันหมด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในวงกว้าง ล่าสุดสำนักงาน คปภ.เดินสายจัด 2 กิจกรรมหลักในการสร้างเครือข่ายประกันภัย 200 ไปสู่ภูมิภาค

          โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัย 200 แก่อาสาสมัครประกันภัย ผู้นำชุมชน หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความรู้ และสร้างการรับรู้ถึงช่องทางการจำหน่าย “ประกันภัย 200” ในส่วนภูมิภาค

          นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเวทีไทในงานฉลอง 16 ปี มหกรรมปลดหนี้ เพื่อกระตุ้น “ประกันภัย 200” ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ภายในงานเป็นการออกบูธโซน “ประกันภัย 200” ซึ่งประกอบด้วยสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บจ.เอไอเอ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.กรุงเทพประกันภัย และ บมจ.วิริยะประกันภัย รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารออมสิน บจ.ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ฯ และ บจ.ทีคิวเอ็ม นอกจากนี้จะได้พบกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ อาทิ มหกรรมคอนเสิร์ตเวทีไทจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง โครงการปลดหนี้ การจำหน่ายสินค้าดีของไทย ลานสวนสนุก และของสมนาคุณมากมายภายในงานฯ

          เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 “ประกันภัย 200” มียอดจำหน่ายกรมธรรม์แล้วทั้งสิ้นจำนวน 49,601 กรมธรรม์ ซึ่งสำนักงาน คปภ.จะทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเดินสายลงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่าย “ประกันภัย 200” ร่วมกับเวทีไท ซึ่งเป็นงานมหกรรมครั้งใหญ่ที่มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายครบวงจร เชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยและมีการทำ “ประกันภัย 200” มากยิ่งขึ้น และยังมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยให้กับประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้จะเดินสายลงพื้นที่ไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ ศาลากลาง จ. ชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี และครั้งที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ สนามราบ 11 กรุงเทพฯ

ที่มา http://www.banmuang.co.th/ อังคารที่ 29 เมษายน 2557