วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

SCBLIFE หนุนประกันภัย 200

01 พฤษภาคม 2557 ทั่วไป

นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE กล่าวว่า อุตสาหกรรมประกันชีวิตนับเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจึงได้ร่วมขานรับนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญ และมีการวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวผ่านการประกันชีวิต โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. จัดกิจกรรมคาราวานใจดี๊…ดี ชูประกันภัย 200 ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนใน 14 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้มีการวางแผนสร้างความมั่นคง รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ในการทำประกันชีวิต ภายใต้กรอบโครงสร้างสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตผ่านไมโคร อินชัวรันส์ หรือกรมธรรม์ประกันภัย 200 ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในวงกว้าง ด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ และประชาชนสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่าย

          นายวิพล กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้นอกจากบริษัทได้ช่วยสนับสนุนต่อยอดโครงการประกันภัย 200 ของทางสำนักงาน คปภ. แล้ว ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเองยังถือว่าได้มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และนับเป็นอีกหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทตั้งใจตอบแทนคืนกลับสู่สังคม เพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้คนไทยได้มีความเข้าใจและสามารถเลือกทำประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการบริโภคของภาคประชาชนในสิ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง อันนำไปสู่รากฐานที่แข็งแกร่งของสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป