วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งเสริมขายประกันภัยข้าวนาปี

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 “Rice Insurance Focus Group #1” โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และบริษัทประกันภัยร่วมทั้ง 7 บริษัท ร่วมประชุมเพื่อวางแผนส่งเสริมการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ให้เข้าถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ณ แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา