วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลของขงเบ้งแห่งโลกประกัน

13 กรกฎาคม 2559 ทั่วไป

คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “นักสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี 2559”  จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย โดยรางวัลนี้คัดเฟ้นมาจากผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ทั้งในความสามารถและความประพฤติในด้านต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์แก่สังคม โดยตัวอย่างของผลงานของคุณพิเชฐ มีมากมายไม่ว่าจะเป็น 
-    รางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาคอาเซียน ปี 2555 (Young ASEAN Manager Award)
-    หนังสือ The Top Job Secret และ ให้เงินทำงาน ภาค 1 และ 2
-    กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
-    ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย
-    อนุกรรมการบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
ปัจจุบัน คุณพิเชฐ ได้ดำเนินการผลักดันการพัฒนาสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีการยกระดับวิชาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จัก และให้เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ รวมถึงการออกแบบสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมสูงอายุในอนาคต
ผลงานในช่วงที่ผ่านมาของสมาคมฯ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมาคมฯ  การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยให้แก่สังคม ทั้งในและนอกวงการธุรกิจประกันภัย เช่น สัมมนา Life Insurance Forum 2016 (28 มีนาคม 2559) และ สัมมนา Non-Life Insurance Forum 2016 (24 มิถุนายน 2559) ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ที่ผ่านมา 
 
สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย จะมีพิธีมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ภายใต้หัวข้อ “Solving Real World Problems with Statistics”