วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2555

นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เสื้อจราจรสะท้อนแสง พร้อมโล่เกียรติคุณให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร และสถานีตำรวจที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2555 ในโครงการ ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรี อุทัยวรรณ แก้วสอาด รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจจราจร