วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

- กำหนดการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561

- กติกาการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันที่ 15-17 มีนาคม 2561

แบบฟอร์มนำส่งคำถามหมวดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย และการระบุไซต์เสื้อแจ็กเก็ตสำหรับนักเรียนที่ใส่เข้าแข่งขัน

***********************************************************************************************************************

- รายละเอียดโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

- ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

- รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือก เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9

- แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย