วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 4

             สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 4 (ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) เมื่อวันที่ 5 – 6 และวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ผลการแข่งขันปรากฏว่า

ชนะเลิศ                            บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)    

รองชนะเลิศอันดับที่ 1       บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รองชนะเลิศอันดับที่ 2       บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)    

                                          บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    

            พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการกระชับมิตรและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจประกันภัยกับสำนักงาน คปภ. จึงได้จัดแข่งขันฟุตซอลระหว่างผู้บริหารของสมาคมประกันวินาศภัยไทย กับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556