วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

เทคนิคปั่นคอนเทนต์ให้ปัง สร้างแบรนด์ให้ดี ยุค 4.0

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคปั่นคอนเทนต์ให้ปัง สร้างแบรนด์ให้ดี ยุค 4.0” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของการสร้าง Content บนโลกออนไลน์ เทคนิคและแนวคิดในการสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ Content ให้น่าสนใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หรือข่าวสารขององค์กร และสามารถบริหารจัดการ Content ให้เหมาะสมกับช่องทางการทำประชาสัมพันธ์ในสื่อแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด โดยมี คุณณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital marketing และเจ้าของบล็อก nuttaputch.com เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 กรกรฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย