วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ส่งมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และนายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมส่งมอบรถพยาบาล จำนวน 1 คัน ให้กับโรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมีนายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดงเจริญ เป็นผู้รับมอบ ในโครงการ “คปภ. ร่วมใจ อุตสาหกรรมประกันภัยมอบรถพยาบาลเพื่อสังคม” เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน คปภ.