วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561


นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมการเสวนาเรื่อง ร่วมมือร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย: บทเรียนสู่การพัฒนา ในงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์