วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

การสัมมนา ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนายสรายุทธ พุ่มศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จัดโดยสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าว สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ