วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2562 (TILOG-LOGISTIX 2019)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านภาพรวมของการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee