วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา ธุรกิจประกันภัยและความท้าท้ายปี 2020

22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมส่วนกลาง

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ได้รับเชิญจาก สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย (TIBA) เป็นวิทยากรรับเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจประกันภัยและความท้าท้ายปี 2020" ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

การจัดสัมมนาของ TIBA ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทนายหน้าและบริษัทประกันภัยเข้าร่วมสัมมนารวมกว่า 120 คน ซึ่งผู้ผ่านการสัมมนาในครั้งนี้สามารถสะสมชั่วโมงการเข้าอบรมตามหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าตามระเบียบของสำนักงาน คปภ. ได้ด้วย

ดาวน์โหลด Presentation หัวข้อ Insurance Market Trend 2020 โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา