วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ฮาวทู ทำคลิปวิดีโออย่างไรให้ปัง และดังโดนใจคนดู

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ "ฮาวทู" ทำคลิปวิดีโออย่างไรให้ปัง และดังโดนใจคนดู เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน เทคนิค กระบวนการตัดต่อคลิปให้น่าสนใจ สร้างการเข้าถึง การรับรู้ในโลกออนไลน์ และตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมลงมือตัดต่อจริง โดยมี คุณพยุงศักดิ์ เสริมสันติวาณิช (Producer ยุง) อดีตโปรดิวเซอร์จาก GMM Grammy ซี่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับใบ CERTIFICATE รับรองความเป็นมืออาชีพสาขา CREATOR วิดีโอ จากบริษัท NEXT STREAMING เจ้าของ APPLICATION ตัดต่อที่ดีที่สุดบนมือถือ “KINEMASTER” เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย