วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 3

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก