วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา 5 ภูมิภาค เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 เรื่อง “คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คนทั้งจากสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย โดยมีนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
1. คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2. คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
3. เอกสารประกอบการเสวนา เรื่อง คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (แนวทางปฏิบัติ)