วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างห้องไอซียูความดันลบ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นางนันทินี ชินวรรณโณ และนางสาวดวงพร ศรีว่องไทย ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมมอบเงินบริจาคจากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างห้องไอซียูความดันลบ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 169,500 บาท โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัย สิมะโรจน์  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี