วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

กรมธรรม์ประกันภัยรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557) และคู่มือคำชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย

  • ผู้แต่ง คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ปี 2556 - 2558
  • ประเภท การประกันทางทะเลและขนส่ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1
  • จำนวนหน้า 106
สถานะสินค้า : มีจำหน่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อขยาย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย