วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Accounting Manual)

  • ผู้แต่ง คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน
  • ประเภท การบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1
  • จำนวนหน้า 274
สถานะสินค้า : มีจำหน่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อขยาย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย