วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร Microsoft Excel Power BI Business Intelligence

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการอบรมหลักสูตร "Microsoft Excel Power BI Business Intelligence" โดยได้รับเกียรติจากคุณชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์ บริษัท 9EXPERT จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Power Query สำหรับเตรียมข้อมูล Power Pivot เพื่อทำ Data Model ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ PivotTable และ PivotChart ในการสร้าง Visualization โดยการอบรมที่ผ่านมามีบริษัทสมาชิกสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 28 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย