วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program รุ่นที่ 2

      คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดพิธีเปิดการอบรม "หลักสูตร Insurance Professionalism & Self-Empowering Program รุ่นที่ 2" เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นหลักสูตรการยกระดับความเป็นมืออาชีพและการเพิ่มขีดความสามารถจากภายในสำหรับนักประกันภัย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 ท่าน อบรมระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 17 สิงหาคม 2567 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย