วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา รับประกันภัย รู้ทันโรค

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนา เรื่อง “รับประกันภัย รู้ทันโรค” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Salon A โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา