วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus @KMITL

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้กิจกรรม Non-Life Insurance Career Campus @KMITL ขึ้น โดยมีบริษัทประกันภัย 18 บริษัท เข้าร่วมออกบูทเผยแพร่เส้นทางอาชีพและโอกาสในการทำงานที่มั่นคงให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการเปิดมุมมองต่อการทำงานในอนาคตและรองรับการมีอาชีพที่มั่นคง