วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

กิจกรรมส่วนกลาง

 • 06 ม.ค. 2558

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 27 ธ.ค. 2557

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 25 ธ.ค. 2557

  ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมฯ ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 23 ธ.ค. 2557

  สมาคมฯ ประชุมหารือกับ สถาบันประกันภัยไทย เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 22 ธ.ค. 2557

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Aon Benfield Ltd. เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย